Başvuru Formu    (*)İşbu Başvuru Formu'nu doldururken verdiğim her türlü görsel ve veya işitsel verimin tümünün ya da bir kısmının Mankenimiz Sizsiniz ve grup şirketlerine ait televizyon kanallarındaki programlarda ve başta www.mankenimizsizsiniz.com, www.tuvidxxl.com ve Youtube kanalları olmak üzere her türlü dijital mecrada kullanılmak üzere işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, saklanmasına onay veriyorum.

    info@mankenimizsizsiniz.com

    //mankenimizsizsiniz.com/wp-content/uploads/2021/09/ms6.png
    //mankenimizsizsiniz.com/wp-content/uploads/2022/02/tuvidwhitelogo.png